Standart Internet Formatı
Çoğu kişiye göre IP adreslerini veritabanı tablolarında karakter dizisi (string) olarak depolamak oldukça kolaydır. İlgili tabloda VARCHAR (11) türünde bir alan oluşturulur ve 192.168.1.10 gibi IP adresleri kolayca anlaşılır bir şekilde depolanabilir.
[…]